Affisch Mitt hjärta är kvar i Nashville

PRO Kungälv, Kvarnkullen

Benny Jannerbrink

Country & Western

PRO Lergöken

Västra Frölunda

Nashville

M/S Cinderella

Lynchburg, Tennessee USA

Sundspärlan,Helsingborg

Dubliner, Göteborg

Åsa

PRO Lergöken

Frölunda

M/S Cinderella

Mimers Hus,

Kungälv

Rixö Samhällsförening, Folkets Hus Härnäset

Fars Hatt, Kungälv